Category Archives: Sterowanie

Sterowanie urządzeniami

Sterowanie Automatyką Budynku przez SMS

Sterowanie Domem z SMS

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse może być sterowany przez SMS z autoryzowanego telefonu komórkowego GSM lub PDA.
Sterowanie może odbywać się bezpośrednio poprzez wpisanie kodu zdarzenia systemu eHouse lub za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego automatyką domu eHouse pracującego na:

 • Telefonach komórkowych GSM
 • SmartPhone’ach
 • TouchPhone’ach
 • PDA
 • Tabletach z wbudowaną obsługą GSM

Continue reading Sterowanie Automatyką Budynku przez SMS

Sterowanie Automatyką Domu przez eMail

Inteligentny Dom eHouse pozwala na zdalne sterowanie domem poprzez wysyłanie poczty eMail.
Komenda sterująca może być wysłana z telefonu komórkowego, pda, interfejsu WWW.
Wysłanie z telefonu czy pda odbywa się przy pomocy oprogramowania sterującego (Windows Mobile lub Java Mobile MIDP 2.0). Realizację wysłania eMaila z przeglądarki WWW realizuje aplet Java oraz skrypty.
Continue reading Sterowanie Automatyką Domu przez eMail

Sterowanie Automatyką Budynku przez BlueTooth

Inteligentny Domsterowanie domem przez BlueTooth

BlueTooth jest względnie nowym, bezprzewodowym protokołem transmisji umożliwiającym łączenie się różnych typów urządzeń, przy zapewnieniu względnego bezpieczeństwa komunikacji.
BlueTooth zapewnia komunikację Peer to Peer (urządzenie do urządzenia).
Protokół transmisji jest całkowicie zaimplementowany w urządzeniach z tym interfejsem i pozwala na:

 • parowanie urządzeń
 • szyfrowanie transmisji
 • autoryzację urządzeń

Komunikacja BlueTooth może być zaimplementowana w wielu typach urządzeń:

 • Telefony komórkowe
 • PDA
 • Komputery PC
 • Tablety
 • Moduły BlueTooth/RS232
 • Drukarki

Continue reading Sterowanie Automatyką Budynku przez BlueTooth

Sterowanie Automatyką Budynku przez RS232

Zarządzanie Sterownikami automatyki budynku eHouse przez RS232TTL

Inteligentny Budynek, Inteligentny Dom eHouse jest zbudowany ze sterowników mikroprocesorowych (mikrokontrolerów) wyposażonych w port szeregowy do zdalnego sterowania urządzeniami i zwiększenia funkcjonalności systemu.
RoomManager’y i EthernetRoomManager’y posiadają port szeregowy w standardzie RS232TTL, pozwalający na bezpośrednie zarządzanie sterownikiem przez urządzenie zewnętrze spoza systemu eHouse, posiadające wbudowany interfejs RS232TTL i zaimplementowany protokół transmisji zgodny ze sterownikami eHouse.
Continue reading Sterowanie Automatyką Budynku przez RS232