Sterowanie Automatyką Domu przez eMail

Inteligentny Dom eHouse pozwala na zdalne sterowanie domem poprzez wysyłanie poczty eMail.
Komenda sterująca może być wysłana z telefonu komórkowego, pda, interfejsu WWW.
Wysłanie z telefonu czy pda odbywa się przy pomocy oprogramowania sterującego (Windows Mobile lub Java Mobile MIDP 2.0). Realizację wysłania eMaila z przeglądarki WWW realizuje aplet Java oraz skrypty.

Odbieranie eMaila przez system eHouse jest możliwe na 2 sposoby:

Sterowanie przez eMail pozwala na offline’owe sterowanie domem w jedną stronę.
Było ono sterowane w starszych wersjach systemu eHouse
Główne cechy obsługi i sterowania automatyką budynku eHouse przez eMail

  • możliwość offline’owego sterowania bez stałego łącza lub jako awaryjne medium transmisji
  • możliwość przesyłania logów emailem na urządzenie zarządzające systemem
  • małe bezpieczeństwo transmisji
  • konflikt z odbieraniem SMS przy pracy CommManager’a wynikających z ograniczeń sieci GSM. W trybie GPRS moduł GSM nie odbiera SMS co wymaga rozłączania się na dłuższą chwilę.
  • znacznie dłuższy czas reakcji na komendę w stosunku do sterowania bezpośredniego TCP/IP i łączność z serwerami Berkeley.
  • W nowszych instalacjach realizacja komunikacji powinna zostać zastąpiona przez bezpośrednie sterowanie TCP/IP przez łączenie się z serwerem przez sieć Ethernet, Internet, LAN, WAN