Sterowanie Automatyką Budynku przez SMS

Sterowanie Domem z SMS

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse może być sterowany przez SMS z autoryzowanego telefonu komórkowego GSM lub PDA.
Sterowanie może odbywać się bezpośrednio poprzez wpisanie kodu zdarzenia systemu eHouse lub za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego automatyką domu eHouse pracującego na:

  • Telefonach komórkowych GSM
  • SmartPhone’ach
  • TouchPhone’ach
  • PDA
  • Tabletach z wbudowaną obsługą GSMOdbiór komend jest możliwy na 2 sposoby:

Oprogramowanie zarządzające przez SMS może pracować na urządzeniach z WindowsMobile 6 pozwalających na sterowanie graficzne lub tekstowe oraz wizualizację.
Pakiet oprogramowania zawiera też Midlet Java MIDP do sterowania tekstowego z urządzeń obsługujących język Java dla urządzeń mobilnych.

Dodatkowo, system inteligentnego budynku eHouse wysyła powiadomienia SMS/GSM o zdarzeniach z systemu zabezpieczeń informujących o:

  • Zmianie strefy zabezpieczeń
  • Alarmie i aktywnościach czujek alarmowych
  • Dezaktywacji Alarmu (potwierdzeniu)