Automatyka Budynku

Automatyka Budynkowa eHouse.PRO.
System Inteligentny Dom eHouse w wersji profesjonalnej do centralnych rozdzielni.

Automatyka budynku eHouse.PRO pozwala na profesjonalną instalację w centralnych rozdzielniach w domach, budynkach lub innych obiektach do powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Przy większych obiektach bardziej kożystne finansowo jest zastosowanie systemu: inteligentny Dom eHouse LAN w minirozdzielniach pokojowych w celu minimalizacji ilości przewodów 230V.

Instalacja w centralnej rozdzielni umożliwia zebranie wszystkich punktów sterujących automatyki do jednego punktu w budynku. Alternatywnie można zastosować centralną rozdzielnie dla każdego piętra w budynku.

Automatyka Budynkowa eHouse.PRO jest oparta na mini serwerze LINUX w postaci płyty mikro-komputerowej oraz zewnętrznym inteligentnym modułom wejść/wyjść integrującym też system alarmowy z powiadomieniem SMS. Dodatkowo oprogramowanie serwera eHouse.PRO wraz z interfejsami wszystkich typów inteligentnego domu eHouse, integruje wszystkie wersje w jedną spójną całość.

Pozwala to wykorzystać pozytywne cechy każdego typu sterownika, komunikacji i instalacji systemu:

 • przewodowa automatyka budynkowa
 • bezprzewodowy integentny dom (RF – radiowy)
 • automatyka budynkowa instalowana w rozdzielniach centralnych
 • automatyka budynku instalowana w mini rozdzielniach pokojowych
 • automatyka domu instalowana w puszkach elektrycznych
 • inteligente czujniki pomiarowe, włączniki bezprzewodowe zasilane bateryjnie

Pozwala to także na bezinwazyją rozbudowę systemu o sterowniki inteligentny budynek bezprzewodowy w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.

Automatyka budynkowa eHouse.PRO:

 • zawiera do 256 inteligentnych wejść on/off
 • zawiera do 256 inteligentnych wyjść on/off
 • wyjścia alarmowe przekaźnikowe, do podłączenia Syreny, światła ostrzegawczego, wczesnego ostrzegania, radiolini monitoringu, cichego alarmu
 • podłączenie modułu GSM/SMS do sterowania i wysyłania powiadomień o alarmie
 • Interfejs eHouse CAN
 • Interfejs eHouse RS-485
 • Interfejs LAN
 • Interfejsy SPI, I2C do transmisji lokalnej z modułami wejść/wyjść

Pozwala to na instalację i zarządzanie dowolnie dużym obiektem o dowolnej ilości punktów sterujących i pomiarowych.
Inteligentny Dom instalacja w centralnej rozdzielni

Leave a Reply