Sterowanie Automatyką Budynku przez RS232

Zarządzanie Sterownikami automatyki budynku eHouse przez RS232TTL

Inteligentny Budynek, Inteligentny Dom eHouse jest zbudowany ze sterowników mikroprocesorowych (mikrokontrolerów) wyposażonych w port szeregowy do zdalnego sterowania urządzeniami i zwiększenia funkcjonalności systemu.
RoomManager’y i EthernetRoomManager’y posiadają port szeregowy w standardzie RS232TTL, pozwalający na bezpośrednie zarządzanie sterownikiem przez urządzenie zewnętrze spoza systemu eHouse, posiadające wbudowany interfejs RS232TTL i zaimplementowany protokół transmisji zgodny ze sterownikami eHouse.

Przykładem realizacji może być moduł BlueTooth, pozwalający odbiór zdarzeń systemów eHouse bezpośrednio przez Sterowniki Inteligentnego Domu eHouse przez BlueTooth w starszych wersjach systemu.
Ma to sens przy masowych realizacjach systemu eHouse przez firmy, w oparciu o własne algorytmy sterujące i media transmisyjne.
Interfejs RS232 może mieć też znaczenie w przyszłych wersjach systemu lub tworzenia sterowników dedykowanych przy większej ilości aby implementacja nowych algorytmów do sterowników była opłacalna.