Sterowniki Automatyki Budynku – CAN

Sterowniki z interfejsem CAN (Controller Area Network)

Kolejną magistralą pozwalającą na realizację komunikacji w urządzeniach typu inteligentny dom , między sterownikami w systemie automatyki umożliwiającym sterowanie domem jest CAN.
Interfejs CAN jest znacznie nowszym, wydajniejszym i lepszym protokółem transmisji szeregowej od RS485 powstała w latach 80 początkowo na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.
Z punktu widzenia sprzętowego pracuje na różnicowej parze linii transmisyjnych (skrętce komputerowej UTP-8).


Inteligentny Dom CAN do puszek elektrycznych.

Maksymalna prędkość magistrali wynosi 1MB/s dla 40m przewodu i spada wraz ze wzrostem odległości zależąc także od jakości przewodów, wpływu zakłóceń itd. W systemie eHouse CAN magistrala pracuje z prędkością 100kB/s
Interfejs CAN pracuje na zasadzie równoprawnych urządzeń bez hosta zarządzającego – serwera.
Wielką korzyścią ze stosowania magistrali CAN jest implementacja protokółu komunikacyjnego CAN oraz stosu w niektórych mikrokontrolerach, zapewniające całą niskopoziomową obsługę błędów, protokołu komunikacyjnego, kolizji, ramki transmisyjnej itd.
Powoduje to hardware’ową obsługę całego protokółu transmisyjnego nie obciążające procesora.
Procesor ogranicza się jedynie do przetwarzania gotowych pakietów danych odebranych z interfejsu CAN.
Upraszcza to znacznie tworzenie oprogramowania dla mikrokontrolerów oraz nie wymaga zastosowania drogiego sprzętu jak analizatory stanów logicznych, oscyloskopów i nie wymaga wgłębiania się w warstwę sprzętową i “elektronikę” oraz analizowania danych przepływających bezpośrednio w przewodach.

Wadą magistrali CAN jest konieczność realizacji i stosowania bramki komunikacyjnej między CAN a innym interejsem komunikacyjnym do sterowania z zewnątrz (panele, tablety, PC) np Ethernet aby system nie był zamknięty i obarczony ograniczeniami magistrali CAN.
Kolejną wadą magistrali CAN jest mniejsza długość oraz spadek prędkości przy bardzo długich przewodach magistrali, który może okazać się barierą przy bardzo dużych budynkach np. hotelach, obiektach publicznych, biurach, zakładach przemysłowych szczególnie w obecności dużych zakłóceń.

eHouse Inteligentny Dom i sterowanie domem.