Programowane Sterowanie i Zarządzanie Domem z terminarza, kalendarza

Inteligentny Dom eHouse jest wyposażony w sterowniki mikroprocesorowe pozwalające wykonywać zdarzenia systemowe w zaprogramowanym czasie.
Każdy sterownik inteligentnego budynku eHouse jest wyposażony w zaawansowany kalendarz – terminarz do programowego uruchamiania zdarzeń systemowych.

Umożliwia to automatyczne wykonywanie zdarzeń:

 • serwisowych
 • okresowych
 • o określonej porze dnia
 • o określonej porze roku
 • rutynowych
 • automatycznych

Terminarz pozwala na zapisanie 248 zdarzeń umożliwiając dokładne określenie czasu uruchomienia zdarzenia w zależności od:

 • roku
 • miesiąca (pory roku)
 • dnia
 • godziny (pory dnia)
 • minuty
 • dnia tygodnia

Możliwy jest wybór dowolnej wartości każdego parametru lub nie sprawdzanie go.
Sterowniki inteligentnego domu eHouse oraz oprogramowanie