Sterowanie oświetleniem, Sterowanie ogrzewaniem, Regulacja oświetlenia, temperatury (pomiar analogowy)

Inteligentny dom eHouse posiada Sterowniki które, umożliwiają płynny pomiar i automatyczną regulację różnych parametrów fizycznych np.:

  • poziom oświetlenia
  • temperatury
  • wilgotności


Automatyczne sterowanie, regulacja wartości polega na zaprogramowaniu zakresu (progów) wymaganej pracy (np. temperatury) i utrzymaniu tego zakresu dzięki włączaniu urządzeń (np ogrzewania).

Sterowanie oświetleniem, Sterowanie ogrzewaniem.
W systemie Inteligentny Budynek eHouse można stosować dowolne czujniki wielkości fizycznych, elektrycznych i nieelektrycznych dostępne na rynku, dostarczające napięć analogowych mieszczących się w zakresie pomiarowym wejść sterowników.