Sterowanie Ogrzewaniem Centralnym – CO/CWU

Inteligentny Dom eHouse posiada możliwość sterowania ogrzewaniem na wiele sposobów w zależności od wariantu systemu eHouse.
Sterowanie Ogrzewaniem polega na pomiarze i regulacji temperatury (centralnego ogrzewania CO, ciepłej wody użytkowej CWU, oraz regulacji ogrzewania w pomieszczeniach).
Sterowanie Ogrzewaniem Centralnym przez automatykę budynku eHouse polega na optymalnym aktywowaniu urządzeń wytwarzających energię do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej tak aby uzyskać maksymalne oszczędności.


Możliwe jest na przykład Sterowanie zintegrowaną i zaawansowaną kotłownią, wentylacją, poszczególnymi pomieszczeniami.
Pozwala to na uzyskanie:

 • wysokiego komfortu cieplnego domu: bez względu na porę dnia, roku, nasłonecznienie, parametry cieplne pomieszczeń
 • utrzymanie czystego powietrza o optymalnej wilgotności dzięki rekuperacji
 • optymalne (100%) wykorzystanie energii grzewczej (aby uzyskać wymaganą temperaturę w każdym pomieszczeniu)
 • oszczędności energii grzewczej (kolektory słoneczne, rekuperacja, kotły na paliwa stałe)

Sterowanie Centralnym ogrzewaniem może być zrealizowane przy pomocy jednego sterownika kotłowni (HeatManager – eHouse RS-485) realizującego kompletne zarządzanie bardzo bogato wyposażoną kotłownią (Sterownik ten może pracować także pod nadzorem systemu eHouse PRO i CommManagr’em):

 • Sterowanie Kotłem lub pompą ciepła
 • Zarządzanie kominkiem z płaszczem wodnym i/lub dystrybucją gorącego powietrza
 • zarządzanie kolektorami słonecznymi (sterowanie pompą obiegową)
 • zarządzanie rekuperatorem Amalva – moc, wymiennik
 • zarządzanie zasobnikiem CO/CWU
 • sterowanie Centralnym Ogrzewaniem (dla całej instalacji)
 • sterowanie ogrzewaniem wentylacyjnym (nagrzewnica wodna)
 • sterowanie ogrzewaniem konwencjonalnym (kaloryfery, podłogówka)
 • sterowanie wymiennikami ciepła (dla rekuperatora)
 • zarządzanie gruntowym wymiennikiem ciepła lub filtrem żwirowym
 • Zarządzanie pomocniczymi wentylatorami dla rekuperatora

Sterowanie centralnym ogrzewaniem oraz integracja dowolnych urządzeń grzewczych może być także zrealizowane z poziomu systemu eHouse PRO, który umożliwia także wykonanie dedykowanego oprogramowania dla instalowanego osprzętu grzewczego.
Automatyka Budynku – eHouse.PRO pozwala także na bezpośrednie sterowanie i integrację z rekuperatorem ThesslaGreen AirPack, uzyskując maksymalne oszczędności energii w czasie jego pracy. Inteligentny Dom eHouse.PRO pozwala także na sterowanie dowolnym rekuperatorem posiadającym wejścia sterujące do uruchomienia funkcji specjalnych (np. wietrzenie, poza domem, impreza, pożar, zła jakość powietrza, wilgoć itd).

Wszystkie sterowniki eHouse (poza eHouse.PRO) posiadają wejścia pomiarowe analogowe, do których można między innymi podłączyć przewodowe czujniki temperatury, mierzące jej wartość w wymaganych punktach. Może to być wykorzystane potem do regulacji temperatury, poprzez włączenie ogrzewania dowolnego typu.

Ilość wejść pomiarowych w sterownikach eHouse, do których można podłączyć analogowe czujniki temperatury:

 • HeatManager (RS-485) – 16
 • RoomManager (RS-485) – 7
 • EthernetRoomManager (LAN) – 8
 • eHouse CAN/RF – 3
 • eHouse WiFi – 1

System eHouse PRO posiada możliwość podłączenia następujących czujników temperatury:

 • cyfrowych przewodowych – instalowanych szeregowo na 2-3 przewodowej magistrali
 • cyfrowych bezprzewodowych – zastosowanie nastawników temperatury z termometrem i/lub wyświetlaczem LCD
 • zbierać i przetwarzać informację o temperaturach z dowolnych sterowników eHouse i ich czujników temperatury