Dom Pasywny – Automatyka Budynku

Inteligentny Dom eHouse dla domów pasywnych.
Inteligentny Dom eHouse znakomicie nadaje się do zapewnienia automatyki domów pasywnych.
Inteligentny Dom eHouse może być zasilany nisko-napięciowo z 12..14V z instalacji niskonapięciowych, akumulatorów, fotowoltaicznych, magazynów energii itd.

Inteligentny Dom, Automatyka Budynku eHouse pozwala:

 • opomiarowanie domu (pomiar i optymalna regulacja Temperatury)
 • Sterowanie oświetleniem
 • Sterowanie ogrzewaniem indywidualnym w pomieszczeniach
 • sterowanie napędami rolet, markiz, bram (optymalizując poziom oświetlenia, nagrzewania słonecznego domu, studzenia zimą przez okna)
 • realizując funkcje alarmu przeciw-włamaniowego jak również dowolnym zdarzeniom losowym jak (zalanie, pożar, ekstremalne temperatury, poziom wilgoci, CO2, gazu itd)
 • Integrując system automatyki budynku z dowolną pompą-ciepła lub kotłem do zapewnienia ciepła bufora Co/CWU na potrzeby ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
 • Integrując system automatyki budynku z rekuperatorem ThesslaGreen AirPack zaawansowane funkcje:
 • Wietrzenie
 • Poza domem
 • zbyt wysoki Poziom CO2
 • niska jakość powietrza
 • zbyt wysoka wilgotność
 • sterowanie sprzętem Audio-Video
 • integrując system z innymi systemami

W zależności od budżetu klienta można zastosować kilka wariantów automatyki budynku dla domów pasywnych:

 • Sterowanie oświetleniem, sterowanie ogrzewaniem indywidualnym w pomieszczeniach (max 8 segmentów) – EthernetRoomManager (max 32 wyjścia, max 12 wejść on/off, podczerwień, sterowanie zewnętrznym sprzętem audio/video) – Midi/Mini Rozdzielnia Inteligentny Dom LAN
 • Sterowanie oświetleniem, sterowanie ogrzewaniem indywidualnym w pomieszczeniach (max 8 segmentów) – CommManager (max 77 wyjścia, max 48 wejść on/off, obsługa rekuperatora alternatywnie z alarmem) – Inteligentny Dom
 • Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, rekuperatorem, alarm, napędy rolet/bram, integracje – eHouse.Pro Automatyka Budynku Pasywnego eHouse PRO