Kontrola Dostępu

Inteligentny Dom eHouse pozwala na realizację zaawansowanej kontroli dostępu, ograniczenie funkcji – szczególnie przydatne przy automatyce hotelowej, pensjonatów, biur, itd

Kontrola dostępu może zostać zrealizowana na 3 sposoby:

 • 1) Zastosowanie systemu eHouse RS-485 z podłączonym czytnikiem kart RFID do każdego RoomManager’a (do zarządzania pojedynczym pokojem hotelowym, biura czy pensjonatu) – liczba punktów kontroli dostępu 250 na jeden segment/ teoretycznie może być 250 segmentów
 • 2) Zastosowanie systemu eHouse.PRO oraz systemu czytników kart (eHouseRFID)- liczba punktów 64 na jeden segment (10 segmentów)/ teoretycznie 250 segmentów – tylko kontrola dostępu (otwarcie drzwi)
 • 3) Zastosowanie systemu hybrydowego eHouse.PRO + eHouse LAN oraz systemu czytników kart (eHouseRFID)- liczba punktów 64 na jeden segment (10 segmentów)/ teoretycznie 250 segmentów. Kontrola dostępu + automatyka hotelowa/biurowa

1) Wariant ten umożliwia zapisanie indywidualnej konfiguracji kart dostępu oraz maski ograniczania funkcji bezpośrednio do każdego RoomManagera. Sterownik RoomManager dodatkowo realizuje funkcje automatyki budynków/hoteli/pensjonatów (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, Audio/Video). Użycie zaprogramowanej karty spowoduje otwarcie drzwi (elektrozamka) oraz ustawienie uprawnień indywidualnie definiowanych dla danej karty. Możliwe jest zaprogramowanie do 24 kart dla każdego sterownika. Dla ułatwienia należy także dodać karty MASTER do grupowego sterowania zamkami (dla obsługi obiektu). System eHouse RS-485 pracuje pod nadzorem komputera PC i aplikacji eHouse. Użycie kart jak i całej automatyki budynkowej/hotelowej jest raportowane (tworzone są logi systemowe)

2) Wariant ten umożliwia zapisanie całej konfiguracji kart dostępu centralnie (w jednym miejscu) na serwerze eHouse.PRO.
Ułatwia i skraca to znacznie:

 • administrację
 • wstępną konfigurację systemu
 • zmiany
 • obsługę zaginionych i skradzionych kart

Dodatkowo:

 • znacznie zwiększa się liczba użytych kart – nieograniczona
 • konfiguracja kart dostępu jest zmieniana natychmiastowo (“ad hoc”) bez resetu oprogramowania (jest sprawdzana przy każdym użyciu karty dostępu)
 • Karta zwykła dla jednego pokoju – dowolna liczba kart dla każdego pomieszczenia ( użycie karty tylko dla jednego pomieszczenia)
 • Karta “Rodzic” dla kilku pokoi – dowolna liczba kart dla każdego pomieszczenia (użycie karty dla kilku pomieszczeń)
 • Karty Master (administracyjne/obsługa) – dowolna liczba kart:
  • dostęp dla pojedynczego piętra lub wszystkich pięter
  • dostęp wszystkie pokoje lub pokoje parzyste, nieparzyste
 • Wbudowany jest alarm dla użycia zabronionych kart (np. skradzionych) – możliwe jest natychmiastowe zlokalizowanie złodzieja kożystając z kamer lub ochrony (łapiąc intruza na gorącym uczynku)
 • automatyczne dodanie wszystkich i konfigurację kart przez proste kopiowanie plików
 • tworzenie logów użycia kart

Każde piętro max 64 czytniki kart eHouseRFID (podłączone po magistrali szeregowej przemysłowej RS-485) jest podłączone do systemu eHouse.PRO przez bramkę EthernetRS-485 do lokalnej sieci LAN. Taki podział segmentów znacznie zwiększa maksymalną liczbę czytników do 250*64 = 16000 w jednym obiekcie (budynku/zespole budynków itd) bez żadnych ograniczeń dotyczących liczby użytych kart i ich konfiguracji.

3) Wariant ten implikuje zalety poprzedniej metody, dodając jednocześnie funkcjonalność pełnej automatyki budynku/hotelu/pensjonatu/biura (eHouse LAN) uzyskaną przy pomocy sterowników pokojowych EthernetRoomManager.
Dodatkowo daje to następujące możliwości:

 • pomiar i regulacja temperatury, zdalne sterowanie ogrzewaniem – max 8 niezależnych segmentów ogrzewania/pokój + 12 programów ogrzewania/regulacji
 • zdalne sterowanie oświetleniem, urządzeniami on/off (max 32 punkty na pomieszczenie), ściemnianie oświetlenia LED (3kanały lub 1 LED RGB) + 24 programy/sceny świetlne dla wszystkich wyjść
 • zdalne sterowanie sprzętem RTV,Audio-Video bezprzewodowo przez podczerwień (nauka i odtwarzanie kodów pilota urządzeń A/V)
 • zdalne sterowanie pomieszczeniem przez podczerwień (z dowolnego pilota w standardzie Sony lub uniwersalnego)
 • maksymalnie 12 dowolnie programowanych włączników/czujników
 • Instalacja jest prosta ograniczona do pojedynczego pomieszczenia – znacznie zmniejszając długość przewodów 230V w stosunku do instalacji centralnej dla całego piętra. System jest montowany w mini-rozdzielniach pokojowych (na korytażu lub bezpośrednio w pomieszczeniu. Elektronika nie znajduje się bezpośrednio w gniazdkach z napięciem 230V dzięki czemu system nie jest narażony na przegrzewanie, przebicia, uszkodzenia, zakłócenia, sabotaże itd