Inteligentny Dom Instalacje

inteligentne instalacje rodzaje – inteligentny dom eHouse. System eHouse obecnie występuje w 6 wariantach różniących się komunikacją, sposobem instalacji zintegrowanych i współpracujących ze sobą poprzez serwer eHouse.PRO.

 • LAN – sieć komputerowa przewodowa Ethernet
 • RS-485 – magistrala szeregowa przemysłowa
 • CAN – magistrala szeregowa (krótkiego zasięgu)
 • RF – bezprzewodowa łączność radiowa w jednym z 3 pasm częstotliwości 863, 902, 915 MHz
 • WiFi – bezprzewodowa pracująca bezpośrednio w sieci WiFi 2.4GHz b/g/n
 • PRO – wersja scentralizowana do centralnych rozdzielni
 • HYBRID – zintegrowana wersja automatyki budynku eHouse integrująca wszystkie powyższe wersje i zawierająca wszystkie powyższe interfejsy komunikacyjne mogąca pracować w dowolnej konfiguracji

Głównym kryterium porównania systemów jest więc typ interfejsu komunikacyjnego (przewodowy / bezprzewodowy).

Inteligentny Dom przewodowy
Do łączenia modułów i komunikacji wykorzystuje się przewody różnego typu. Wszystkie wersje eHouse poza “eHouse RF” są przewodowe.
Przewodowe systemy zapewniają maksymalną wiarygodność, stabilność i nie dają się zakłócić czy sabotować z zewnątrz instalacji. Żywotność elementów jest znacznie większa niż systemów bezprzewodowych i liczona jest na ponad 10 lat.

Inteligentny Dom bezprzewodowy

Do łączenia modułów stosuje się transmisję bezprzewodową radiową w pasmach otwartych 863, 902, 915 MHz, 2.4GHz.
“eHouse RF” wykorzystuje pierwsze 3 pasma częstotliwości, znacznie mniej obciążone niż pasmo 2,4GHz (używane przez sieci WiFi, BlueTooth, piloty radiowe i inne systemy).
“eHouse WiFi” pracuje bezpośrednio w infrastukturze sieci WiFi (podłączenie do jednego z trzech SSID). Dodatkowo nie wymaga on bramek komunikacyjnych na świat w przeciwieństwie do innych systemów radiowych.
Systemy radiowe są łatwe do zakłócenia, sabotowania, są mniej stabilne i zależne od otoczenia.
Ich jedyną zaletą jest mała dewastacja domu i możliwość wykorzystania w istniejących instalacjach bez konieczności kapitalnego remontu.
Dodatkowo umożliwiają dotarcie do miejsc gdzie łącza przewodowe są nieopłacalne lub niemożliwe do zastosowania (na zewnątrz, pomieszczenia specjalne, odległe miejsca na działce i w budynku).

Inteligentny Budynek instalacja w minirozdzielniach

Systemy inteligentnego domu “eHouse RS-485” oraz “eHouse LAN” są zaprojektowane do mini-rodzielni pokojowych gdzie sterowniki instaluje się bezpośrednio w pomieszczeniach.
Zaletami takiej instalacji jest:

 • naturalny podział na pomieszczenia – sterowniki (komputery) pokojowe
 • znaczne ograniczenie przewodów i nakładów pracy przy dużej ilości punktów sterujących (kilkaset procent w stosunku do instalacji centralnej)
 • możliwość sterowania bardzo dużą ilością punktów w pomieszczeniu
 • decentralizacja instalacji
 • prawidłowe funkcjonowanie sterowania podczerwieni (nadawanie i odbiór)
 • prawidłowe funkcjonowanie programów wyjść i ściemniaczy dla danego pomieszczenia
 • prawidłowe funkcjonowanie programów pomiarowych / regulacyjnych
 • duży zapas zasobów sterownika
 • segmenty są od siebie galwanicznie odseparowane
 • serwisowanie, awaria jednego pomieszczenia nie wpływa na inne i nie ma potrzeby wyłączania całego systemu

Wady:

 • konieczność instalacji w stanie surowym budynku lub przy kapitalnym remoncie
 • wymaga poprowadzenia dedykowanej instalacji pod system

Profesjonalna minirozdzielnia eHouse na 32 (+4) wyjścia:
Inteligentny Dom instalacja w minirozdzielni (32+4 wyjścia)
Instalacja niskonapięciowa: 7 przewodów,
Instalacja 230V: 5 przewodów + kable do odbiorników energii
Inteligentny Dom instalacja w minirozdzielni (32+4 wyjścia)
Profesjonalna minirozdzielnia eHouse na 18 wyjść:
Inteligentny Dom instalacja w minirozdzielni

Inteligentny Budynek instalacja w puszkach elektrycznych

Systemy inteligentnego domu “eHouse CAN” (przewodowy), “eHouse RF” (bezprzewodowy – radiowy) i “eHouse WiFi” (2.4 b/g/n) służą do instalacji w puszkach elektrycznych.
Dzięki temu bardziej nadają się do instalacji w starych instalacjach elektrycznych lub mogą zastąpić inne systemy automatyki budynku.
Inteligentny dom “eHouse RF” pracuje na standardowych sterownikach i oprogramowaniu “eHouse CAN” po wpięciu modułu radiowego, dzięki czemu dla każdego punktu sterującego możemy wybrać, czy będzie pracował radiowo czy przewodowo.
Inteligentny dom “eHouse WiFi” jest gabarytowo najmniejszym sterownikiem “all-in-one” zawierający na okrągłej płytce Fi 58mm wszystkie elementy wykonawcze (4 przekaźniki, zasilacz 230V, 3 ściemniacze).

Zalety “eHouse CAN” , “eHouse RF” i “eHouse WiFi”:

 • Znacznie mniejsza dewastacja domu przy instalacji niż w przypadku rozdzielni
 • możliwość instalacji w starych instalacjach elektrycznych
 • znacznie mniejsze koszty robocizny, mniejsze ilości i koszty okablowania 230V (jak przy standardowej instalacji elektrycznej)
 • możliwość instalacji w dowolnych miejscach – bezprzewodowo (na zewnątrz, w miejcach niedostępnych, nieopłacalnych przy kładzeniu i zabezpieczaniu przewodów)

Wady systemów do gniazdek:

 • elektronika znajduje się razem z napięciami 230V na małej przestrzeni – przy niepoprawnej instalacji lub dostaniu się insektów, gryzoni do środka występuje ryzyko przebicia, pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia całej instalacji przewodowej
 • brak wymiany ciepła i miniaturyzacja powodują że czas życia systemów dopuszkowych jest kilka razy mniejszy od systemów automatyki budynku w rozdzielniach
 • serwis jest bardzo trudny i wymaga dostania się do puszki elektrycznej
 • uszkodzenie przewodów komunikacyjnych w systemach przewodowych jest bardzo trudne do lokalizacji i naprawienia

Instalacja w puszkach elektrycznych – przewodowo lub bezprzewodowo (radiowo)
Moduł Radiowy RF (bezprzewodowy) + Sterownik “eHouse CAN” + Moduł przekaźników i ściemniaczy + puszka elektryczna.
Inteligentny Dom instalacja w puszkach elektrycznych przewodowo lub bezprzewodowo
Inteligentny Dom instalacja w puszkach elektrycznych bezprzewodowo
Inteligentny Dom instalacja w puszkach elektrycznych bezprzewodowo
“eHouse CAN” – przewodowy.
Inteligentny Dom instalacja w puszkach elektrycznych
Inteligentny Dom instalacja w puszkach elektrycznych

Inteligentny Dom do centralnej rozdzielni

Jest to najbardziej bezkompromisowy typ instalacji inteligentnej w jednej wielkiej rozdzielni (na dom lub na piętro).
System automatyki budynku “eHouse Pro” jest dedykowany do centralnej rozdzielni dla domu lub każdego piętra. Każdy sterownik obsługuje do 256 inteligentnych wyjść i 256 inteligentnych wejść oraz integruje system zabezpieczeń, sterownik napędów, rolet itd.
Zalety:

 • lokalizacja wszystkich elementów automatyki w jednym miejscu – rozdzielni

Wady:

 • możliwy do instalacji tylko w przypadku kapitalnego remontu całego obiektu lub stanu surowego budynku
 • bardzo duże nakłady finansowe na przewody 230V i robociznę ze względu na kilometry lub dziesiątki kilometrów przewodów 230V w przypadku dużych domów lub dużej ilości punktów sterujących
 • Serwisowanie czy jakiekolwiek prace wymagają wyłączenia całego systemu
 • Awaria obejmuje cały system automatyki budynku

Inteligentny Dom instalacja w centralnej rozdzielni

Inteligentny Dom instalacja hybrydowa

Taki typ instalacji oznacza łączenie różnych wariantów instalacyjnych i komunikacyjnych automatyki budynku, tworząc znacznie bardzej zaawansowany i funkcjonalny system, wykorzystując zalety każdego z wariantów instalacji w ramach indywidualnych potrzeb.
Ponieważ 6 wariantów eHouse pokrywa całe zapotrzebowanie na automatykę dowolnych obiektów:

 • instalacje przewodowe i bezprzewodowe
 • instalacje do centralnych rozdzielni
 • instalacje do rozdzielni pokojowych
 • instalacje do puszek elektrycznych

ze względu na zintegrowanie wszystkich wariantów sterowników eHouse, idealnie nadaje się do tworzenia dowolnej wersji hybrydowej automatyki budynku.

Pozwala to na przykład:

 • wykonać ekonomiczną instalację zawierającą komplet automatyki pokojowej – opartą na minirozdzielniach “eHouse LAN” lub “eHouse RS-485” w pomieszczeniach mieszkalnych, pokojach hotelowych itd
 • wykonać instalację centralną “eHouse PRO” dla systemu alarmowego i sterowania napędami, roletami, bramami, piwnicami
 • wykonać instalację bezprzewodową w ramach lokalnej sieci WiFi bezpośrednio współpracującą z LAN i PRO bez dodatkowych przewodów czy urządzeń
 • wykonać instalację bezprzewodową “eHouse RF” w sąsiednich budynkach, na działce, odległych miejscach
 • wykorzystać zewnętrzne bezprzewodowe czujniki / włączniki zasilane bateryjnie “eHouse RF”