Wizualizacja i sterowanie graficzne Automatyką budynku eHouse z systemu Windows XP, Vista, 7

inteligentny dom ehouse może być zarządzany z oprogramowania PC mogącego pracować na systemie operacyjnym Windows XP, 7, Vista (32 i 64 bity). Aplikacja ta umożliwia tekstowe i graficzne zarządzanie systemem wraz z funkcją wizualizacji bieżącego stanu systemu i wartości wszystkich czujników.
Możliwe jest utworzenie indywidualnego obrazu do wizualizacji i sterowania graficznego opartego na projekcie domu i z rozmieszczonymi urządzeniami elektrycznymi sterowanymi przez system np. oświetlenie, ogrzewanie, itd.

Oprogramowanie Inteligentny Budynek eHouse umożliwia skalowanie (powiększanie i pomniejszanie) widoków aby umożliwić wygodne sterowanie z paneli o różnych wymiarach ekranu.

Z jednego szablonu tworzonego w aplikacji Corel Draw, tworzy się obrazy do wszystkich metod wizualizacji i sterowania graficznego.
Oprogramowanie eHouse umożliwia zdalne i lokalne:

  • sterowanie graficzne
  • wizualizację stanu systemu – online
  • sterowanie tekstowe

Oprogramowanie do  wizualizacji i sterowania graficznego online z systemu operacyjnego Windows XP, Vista, 7 jest przeznaczone dla:

  • paneli dotykowych zgodnych z PC
  • tabletów
  • komputerów PC montowanych w ścianę lub zwykłych

Zarządzanie budynkiem z oprogramowania “Visual” może przebiegać przez:

  • WiFi
  • System plików Windows
  • eMail

Inteligentny Dom eHouse. Wizualizacja i sterowanie graficzne. Pakiet Oprogramowania