Bezprzewodowe systemy Automatyki Budynku z transmisją radiową

Systemy typu Inteligentny Dom i inteligentny budynek – z komunikacją falami radiowymi w systemie

Systemy automatyki budynku wykorzystujące fale radiowe do komunikacji są kolejnymi urządzeniami pozwalającymi na wykorzystanie w istniejących instalacjach.

Inteligentny Dom Bezprzewodowy Radiowy
Istnieje wiele protokołów i standardów sterowania falami radiowymi:

 • ZigBee
 • MiWi
 • WiFi
 • Z-Wave
 • Systemy oparte na transmisji GSM: SMS, 3G, 4G, Edge, GPRS, WAP
 • Systemy pracujące w pasmach Amatorskich 433Mhz, 27Mhz, 144MHz, 868Mhz

Jedyną zaletą takich systemów jest możliwość wykorzystania w istniejących instalacji elektrycznych bez konieczności wykonania remontu generalnego w domu, budynku, mieszkaniu.
Nie wymagają one układania dedykowanej instalacji podczas budowy czy też kapitalnego remontu.
Sensowność stosowania takich systemów jest kontrowersyjna i ma sens jedynie w starym budownictwie gdy nie zamierzamy zmieniać instalacji elektrycznej.

Wady systemów automatyki budynku opartych na transmisji radiowej:

 • Wysoka cena urządzeń liczona za punkt (ze względu na architekturę: 1 wyjście 1 modem radiowy)
 • Mała ilość punktów możliwych do realizacji
 • Zależność od sąsiedztwa: zakłócenie pracy instalacji:
  • sąsiednimi instalacjami
  • urządzeniami BlueTooth
  • WiFi
  • nadajnikami amatorskimi
  • nadajnikami GSM i stacjami bazowymi telefonie komórkowej w sąsiedztwie,
  • Innymi nadajnikami radiowymi pracującymi w tym samym paśmie
  • Urządzeniami powiadomienia monitoringu z agencji ochrony
  • Łatwego zagłuszenia sygnału i sabotowania instalacji
  • Niestabilna praca szczególnie w obecności zakłóceń
  • Konieczność częstego wymieniania baterii w niektórych systemach zasilanych bateryjnie
  • wpływ architektury budynku na parametry pracy systemu automatyki (kominy, mury, ekrany)
  • Możliwość zablokowania całego systemu po instalacji w sąsiedztwie obiektów z nadajnikami dużej mocy zakłócającymi pracę systemu
 • gubienie sygnałów sterujących
 • niska prędkość transmisji szczególnie w obecności zakłóceń
 • zmiana propagacji fal radiowych w czasie z powodu zakłóceń w okolicy
 • zmiana propagacji fal w przypadku zwiększenia wilgotności, deszczu, burz, porannej rosy, zmian temperatury, obrastania drzew liśćmi, wiatrów (dotyczy systemów bezprzewodowych i czujników pracujących na zewnątrz)

Wady te całkowicie blokują lub czynią instalacje radiowe w nowo-budowanych domach bezsensowną i nieopłacalną.
W tych przypadkach stosowane są instalacje przewodowe automatyka budynku – Ethernet lub automatyka domu RS485 które są znacznie tańsze i niezależne od innych czynników.