Sterowniki Automatyki Budynku eHouse – Ethernet

Sterowniki eHouse ( inteligentny dom ) w architekturze Ethernet

Część sterowników automatyka budynku eHouse posiada jako podstawowy interfejs sieciowy – Ethernet.

Są to :

Zastosowanie wbudowanego interfejsu Ethernet pozwala na bezpośrednie wpięcie sterowników do lokalnej sieci LAN:

 • Switch’e Ethernet
 • Router’y WiFi
 • Hub’y Ethernet
 • splitter’y
 • repeater’yUmożliwia to bezpośrednią komunikację bez “hosta nadrzędnego” – serwera między sterownikami.
Dodatkowo do sterowników można łączyć się bezpośrednio przez:

 • Ethernet
 • WiFi
 • LAN
 • TCP/IP
 • WAN
 • Internet
 • Intranet

w zależności od dostępności łączy komunikacyjnych, bez konieczności pracy komputerów PC i innych urządzeń typu “Gateway”, “Bramek Komunikacyjnych” lub “serwerów proxy”, co znacznie zwiększa niezawodność systemu. Obecnie Sterowniki obsługują prędkość 10MB

Wszystkie sterowniki Automatyki Domu eHouse Ethernet posiadają wbudowanych kilka (typowo 5) serwerów (Socket’ów Berkeley) do łączenia się:

 • tabletów, PDA, paneli sterujących i wizualizacyjnych Windows, Windows Mobile, Java, Java Mobile
 • Oprogramowania ściągającego logi systemowe sterowników i monitorującego pracę sterowników
 • Przesyłania zdarzeń systemowych do sterowników Ethernet
 • Wgrywania nowego oprogramowania (firmware’u) sterowników, konfiguracji, lokalnego terminarza-kalendarza

Serwery Berkeley TCP/IP stosują bezpieczną autoryzację z dynamicznym kodem autoryzacji zamiast użytkownika i hasła aby zabezpieczyć system przed włamaniem z wewnętrznej sieci LAN czy zewnętrznej WAN, Internet, Intranet. Upraszczając, Jest to zrealizowane w następujący sposób:

 1. Klient łączy się z serwerem Berkeley Socket (sterownikiem)
 2. Serwer wysyła kilku-bajtowy zmienny kod indywidualny dla każdej instalacji, zależny od wielu czynników oraz znacznika czasu do klienta
 3. Klient musi w krótkim czasie obliczyć kod zwrotny na podstawie algorytmu dekodującego unikalnego dla danej instalacji zależnego między innymi od hash codu, zaprogramowanego nr GSM, itd.
 4. W przypadku poprawnej autoryzacji serwer uaktywnia połączenie TCP/IP sygnalizując to klientowi
 5. klient wysyła kod operacji dla serwera TCP
  • przesłanie zdarzeń
  • odbierania logów
  • wgrania konfiguracji do sterownika
  • odbierania statusu urządzeń przez klienta TCP/IP w dowolnej postaci
  • inne zdarzenia i przyszłe funkcje systemu
 6. Wysłanie przez klienta kodu końca transmisji gdy jest już niepotrzebna (np. po wysłaniu zdarzenia systemu eHouse do sterownika)
 7. W przypadku dowolnego błędu serwer zrywa transmisję, resetuje i uwalnia Socket komunikacyjny (1 instancję serwera sterownika).

Taki sposób zapewnia:

 • Algorytm autoryzacji i szyfrowania jest inny dla każdej instalacji automatyki budynku eHouse i każdej transmisji danych
 • Algorytm autoryzacji połączenia można w każdej chwili zmienić w przypadku podejrzeń o próbę włamania
 • nie ma możliwości przechwycenia nazwy użytkownika i hasła do logowania
 • zapewnione jest bezpieczeństwo transmisji od hakerów, przypadkowych i błędnych transmisji
 • pozwala na podłączenie się do systemu tylko autoryzowanych urządzeń, paneli, komputerów PC, PDA, telefonów komórkowych, tabletów z odpowiednią konfiguracją oraz zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania inteligentnym domem eHouse

Aby umożliwić szeroką elastyczność i wiele możliwości

 • zarządzania systemem inteligentnego domu
 • wizualizację stanu systemu
 • wygodne sprawdzenie stanu systemu
 • sterowanie graficzne, tekstowe, bezpośrednie

udostępniamy pakiet oprogramowania umożliwiający sterowanie automatyką budynku eHouse z:

 • dowolnych urządzeń (tablety, komputery PC, komputery naścienne) pracujących na platformie Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 i 64 bity)
 • dowolnych urządzeń (PDA, telefony komórkowe, SmartPhone’y, TouchPhone’y,Tablety) pracujące na systemie operacyjnym WindowsMobile 6..
 • dowolnych urządzeń (PDA, telefony komórkowe, panele dotykowe, Tablety) obsługujące Java Mobile MIDP 2.0
 • Systemu plików Windows XP, Vista, Windows 7 przez proste kopiowanie plików zdarzeń
 • Sterowanie Bezpośrednie FTP przez proste przekopiowywanie plików zdarzeń na zdalnym serwerze FTP, WWW (off line)
 • Skrypty do sterowania przez WWW
 • Oprogramowanie Android w trakcie realizacji

W przypadku firm i klientów indywidualnych pragnących tworzyć własne oprogramowanie udostępniamy funkcje API i biblioteki na różne platformy systemowe do autoryzacji i komunikowania się z systemem eHouse oraz dokumentację i przykłady na zasadzie umów licencyjnych.
Umożliwia to pisanie indywidualnego oprogramowania zarządzającego i sterującego systemem inteligentnego domu ehouse.

Korzyści stosowania automatyki budynku Ethernet:

 • Równouprawnienie wszystkich urządzeń Serwer i klient w każdym sterowniku (nie ma konieczności stosowania hosta głównego)
 • Możliwość udostępniania usług na dowolną odległość (LAN, WiFi, internet, WAN itd)
 • Nie ma konieczności niskopoziomowego oprogramowania łączy transmisyjnych do bezpośredniego podłączenia się do sterowników
 • Wszystkie protokóły transmisyjne zawarte w stosie TCP/IP w sterowniku bez konieczności znajomości niższych warstw Ethernetu.
  Serwery i klient Berkeley zawarty w sterowniku umożliwiający równoległą komunikację między sterownikami i urządzeniami zarządzającymi bezpośrednio po TCP/IP
 • mniejsza zależność od innych urządzeń podczas pracy ciągłej systemu (tylko od routerów i switchy komunikacyjnych)
 • mniejszy wpływ uszkodzeń instalacji – przestaje działać tylko komunikacja z jednym sterownikiem a nie wszystko jak w przypadku łączy szeregowych RS-485 lub CAN

W inteligentnym budynku eHouse 1 (w wersji pracującym na magistrali RS485) jest również możliwość pełnego sterowania systemem z sieci Ethernet, WiFi, Internet, LAN, Wan jednak za pośrednictwem komputera PC wraz z oprogramowaniem komunikacyjnym i sterującym eHouse. Komputer PC musi pracować w tym przypadku przez cały czas pośrednicząc w wymianie informacji między sterownikami i panelami sterującymi.
Do nielicznych wad łączy Ethernetowych można zaliczyć większy wpływ zakłóceń w stosunku do transmisji RS485 oraz znaczne krótsze przewody łączące urządzenia Ethernet max (100m) dla prędkości 10MHz. W instalacjach przemysłowych, w środowisku bardzo dużych zakłóceń oraz bardzo dużych obiektach może okazać się konieczne stosowanie specjalnych technik umożliwiających transmisję Ethernet.