Sterownik alarmowy, moduł rozszerzenia wejść – InputExtender, InputExtender Bis

inteligentny dom eHouse moduł alarmowy – wersja archiwalna.
InputExtender jest modułem rozszerzeniowym ExternalManager’a wzbogacającym go o funkcje Alarmu. Jest poprzednim rozwiązaniem zastąpionym przez CommManagerSterownik rolet, bram i alarm z powiadomieniem SMS

Podstawowe funkcje modułów

  • wejścia do bezpośredniego podłączania czujek alarmowych
  • wyjścia do automatycznego uruchamiania wyjść w odpowiedzi na sygnał z czujki alarmowej (tylko InputExtender Bis)
  • wyjście wczesnego ostrzegania

System Alarmowy Wszystkie Funkcje.
Inteligentny Dom, Automatyka Domu eHouse