Sterowanie oświetlenia DMX i ściemnianie oświetlenia DMX

Inteligentny Dom eHouse umożliwia sterowanie i ściemnianie oświetlenia DMX. Sterowanie DMX jest stosowane szczególnie tam gdzie wymagane są częste zmiany oświetlenia jak sceny, estrady, witryny dekoracyjne, reklamowe.

sterowanie oświetleniem DMX i ściemnianie oświetlenia DMX
Sterownik eHouse LAN (EthernetRoomManager) jest wyposażony w interfejs DMX do zdalnego sterowania oświetleniem DMX z opcją ściemniania. Pozwala na maksymalne sterowanie do 32 punktami świetlnymi z interfejsem DMX. Do podłączenia sterownika ERM wymagany jest izolowany Driver eHouseDMX. Interfejs ten jest niezależny od oświetlenia DALI. Sterowanie Oświetleniem DMX jest niezależne od sterowania oświetlenia DALI i oświetlenia on/off i bezpośrednich ściemniaczy PWM DC zintegrowanym w sterownik.
EthernetRoomManager pozwala na maksymalne sterowanie do 32 punktów świetlnych z interfejsem DMX.

Tworzenie scen świetlnych/programów dla oświetlenia DMX
Możliwe jest utworzenie do 24 programów/scen świetlnych dla oświetlenia DMX, będącego dowolną kombinacją poziomów oświetlenia (0..255) dla każdej lampy oświetleniowej (32).
Do podłączenia sterownika ERM wymagany jest izolowany Driver eHouseDMX.
Sceny/programy świetlne dla DMX są niezależne:

  • od scen świetlnych DALI
  • scen dla oświetlenia podłączonego bezpośrednio do wyjść on/off i ściemniaczy zaimplementowanych w sterowniku EthernetRoomManager