Ściemnianie oświetlenia LED (prądowego) PWM

Oświetlenie LED dużej mocy jest na ogół zasilane stałym prądem aby ograniczyć straty energii, oraz utrzymanie optymalnych i stałych parametrów pracy diod LED. Parametry te wpływają bezpośrednio na czas życia oświetlenia LED.
Inteligentny Dom eHouse pozwala na sterowanie oświetleniem i regulację jasności oświetlenia prądowego.

Ściemnianie oświetlenia prądowego z inteligentnego domu eHouse.
Ściemnianie tego typu oświetlenia wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza z wejściem PWM do ściemniania.
Sterowniki eHouse zawierają ściemniacze PWM do ściemniania oświetlenia LED zasilanego stałym napięciem. Możliwe jest ściemnianie oświetlenia LED poprzez podłączenia wyjścia ściemniaczy PWM do wejścia PWM zasilacza prądowego z funkcją ściemniania dla sterowników:

  • eHouse LAN (3)
  • eHouse RS-485 (3)
  • eHouse CAN/RF (4)
  • eHouse WiFi (3)

Konieczny jest prawidłowy dobór zasilacza: prądu pracy, zakres napięć oraz moc.
Łączenie oświetlenia zasilanego prądowo w jedną grupę oświetleniową wymaga kilku zasad:

  • zastosowania zasilacza z wejściem z izolacją galwaniczną
  • zastosowania takiego samego oświetlenia – na taki sam prąd dla wszystkich lamp
  • zastosowanie zasilacza na zakres napięć będący sumą napięć z zachowaniem marginesu
  • zastosowanie zasilacza o mocy przewyższającej o kilkadziesiąt procent sumę mocy wszystkich lamp oświetleniowych
  • Pełne wyłączenie oświetlenia często wymaga odłączenia zasilacza od napięcia przez dodatkowe wyjście binarne (on/off) ze sterownika