Pomiary zużycia Energii elektrycznej, wody, ciepła

System eHouse umożliwia pomiar zużycia mediów:

 • wody zimnej/ciepłej
 • energii elektrycznej
 • gazu
 • ciepła zużytego na potrzeby ogrzewania lub CWU

Pomiar i optymalizacja zużycia mediów jest szczególnie ważny:

 • w hotelach, condo, aparthotelach
 • apartamentach
 • domach, mieszkaniach na wynajem
 • pensjonatach

W oparciu o ciągłe pomiary powyższych parametrów można:

 • obliczać i raportować koszty ich zużycia
 • blokować ogrzewanie, klimatyzację i wentylację w przypadku otwartych okien
 • wykryć i przeciwdziałać zalaniu, powodzi, pożarowi we wczesnej fazie
 • wykryć awarie instalacji elektrycznych
 • wykryć awarie i anomalia hydrauliki i ogrzewania w budynku, hotelu itd
 • zabezpieczyć się przed poważnymi stratami, zniszczeniami i uszkodzeniami oraz kosztami remontu

Możliwe jest tworzenie detalicznych raportów dziennych, miesięcznych czy przy wymeldowaniu gościa hotelowego.

W połączeniu z automatyką budynku eHouse można znacznie ograniczyć koszty użytkowania hoteli, pensjonatów:

 • blokując i optymalizując ogrzewanie
 • blokując klimatyzację, klima-konwektory
 • wyłączając odbiorniki energii elektrycznej: lodówkę, Telewizor, oświetlenie

Możliwe jest zdalne sprawdzanie i analizowanie zużycia mediów oraz przetwarzanie wyników.