BMS – Building Management System (zarządzanie budynkiem)

eHouse BMS – system zarządzania budynkiem jest rozwiązaniem integrującym automatykę budynku eHouse w dowolnym wariancie: LAN, PRO, RS485, WiFi z innymi instalacjami, systemami i podsystemami w budynku.

Dotyczy to szczególnie dużych obiektów ogólno dostępnych i użyteczności publicznej:

 • biura i urzędy
 • hotele
 • galerie handlowe
 • osiedla mieszkalne
 • pływalnie, hale sportowe
 • magazyny

BMS – System zarządzania budynkiem – ma na celu:

 • integrację wszystkiego co można zintegrować w jedną spójną całość (np. ogrzewanie, klimatyzację, oświetlenie, nagłośnienie)
 • integrację sofwarową/hardwarową
 • minimalizację liczby niezależnych systemów do sterowania, zarządzania i kontroli
 • zarządzanie z jednego systemu, paneli, komputera
 • prostą i przejrzystą wizualizację stanu systemu
 • automatyki budynku (kilkaset-kilkadziesiąt tysięcy punktów sterujących)

Automatyka budynkowa eHouse ze względu na kompletne pokrycie zapotrzebowania rynku na sterowniki inteligentne (bezprzewodowe, przewodowe, do rozdzielni centralnych, do mini-rozdzielni, do puszek) w kilku wariantach komunikacyjnych, brak ograniczeń rozwoju i rozbudowy systemu znakomicie nadaje się do tego celu.

Szczególnie korzystne są tu sterowniki eHouse LAN, RS-485 i PRO do instalacji w rozdzielniach wykorzystujące przemysłowe i niestarzejące się komponenty (czas życia 10+ lat).
Zastosowanie tych systemów pozwala na praktycznie nieograniczone tworzenie systemu zarządzania budynkiem
(do 250 niezależnych sterowników w budynku z opcją rozszerzenia do 65000)
Sterowniki są duże i posiadają od 50 do 250 punktów inteligentnych różnego typu.

Ponieważ sterowniki montuje się w rozdzielniach – umożliwia to bardzo łatwy serwis, rewizję czy wymianę. Sterowniki nie są pochowane w gniazdkach, puszkach elektrycznych i są od siebie odseparowane i odizolowane (PRO, LAN) dzięki czemu uszkodzenie jednego nie wpływa na pracę innych.

W przypadku tworzenia systemu BMS Najlepiej wykorzystać system eHouse HYBRID integrujący dowolne sterowniki eHouse i typy instalacji.

Na przykład:
Wspólna część instalacji: rolet, bram, markiz, napędów okien, system alarmowy może zostać sprowadzony do dużej centralnej rozdzielni.

Inne części (np. pomieszczenia) mogą być podzielone na niezależne segmenty, co znacznie skraca okablowanie umożliwiając instalacje mini-rozdzielni bezpośrednio w pomieszczeniu sterowanym. Odciąża to także system centralny przekazując część samodzielnych funkcji mniejszym sterownikom mogącym pracować autonomicznie.

Sterowniki eHouse LAN poza standardowymi wyjściami i wejściami (on/off) posiadają:

 • wejścia pomiarowe – do pomiaru ( np. temperatury, oświetlenia, wilgotności) i ragulacji
 • wyjścia ściemniaczy oświetlenia
 • wyjście podczerwieni do bezprzewodowego sterowania sprzętem Audio/Video, Klimatyzator, itd
 • wejście podczerwieni do bezprzewodowego sterowania bierzącym pomieszczeniem z pilota podczerwieni
 • możliwość podłączenia oświetlenia DALI
 • możliwość podłączenia oświetlenia DMX
 • programy pomiarowo-regulacyjne
 • programy wyjść, sceny świetlne (zwykłych, DMX, Dali)
 • terminarz-kalendarz
 • bazy danych kodów podczerwieni
 • System eHouse PRO pozwala na dedykowane integracje softwarowe innych systemów w budynku integrując np:

  • systemy Audio/Video (sterowanie przez Ethernet)
  • systemy alarmowe (ethernet/rs232)
  • systemy kontroli dostępu
  • systemy klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (ethernet/rs232)
  • dowolne inne podsystemy z wbudowanymi interfejsami komunikacyjnymi z możliwością integracji