BIM – Building Information Modeling

eHouse BIM – pozwala na zbieranie dowolnych danych z obiektu (pomiary, stany czujek i czujników).
BIM oznacza zbieranie informacji oraz ich przetwarzanie w celu np. optymalizacji procesów przemysłowych, ogrzewania, itd.

Możliwe jest utworzenie matrycy (Grid) czujników zbierające informacje z obiektu i zapisu ich w bazie danych do dalszego przetwarzania.
Dzięki temu można natychmiast wykryć nieprawidłowości w systemach różnego typu jak ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja, procesy przemysłowe, urządzenia wykonawcze.
Pozwala to na optymalizację kosztów użytkowania budynku (zakładu przemysłowego).

W połączeniu z systemem eHouse BMS możliwe jest przeciwdziałanie awarii oraz minimalizację strat spowodowanych uszkodzeniami.
Możliwe jest także np.:

  • akustyczne odtwarzanie komunikatów alarmowych
  • wysyłanie SMSów do załóg serwisowych
  • zdalne manualne wyłączanie urządzeń