Automatyka dla Rolnictwa, Hodowli, Magazynowania i Przetwórstwa

Automatyka budynku eHouse umożliwia utworzenie zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji dla:

 • gospodarstw rolnych
 • Hodowli
 • Magazynów
 • Przetwórstwa
 • Plantacji


Możliwe jest zintegrowanie sterowanie z jednego systemu automatyki eHouse:

 • budynków
 • gospodarstw rolnych
 • szklarni i ogrodów zimowych
 • hal
 • magazynów
 • składów
 • spichlerzy
 • przechowalni
 • stajni
 • obór
 • chlewni
 • ferm drobiu
 • dojrzewalni owoców
 • suszarni
 • wędzarni
 • fermentatorów
 • pastwisk
 • pól uprawnych
 • plantacji sadowniczych


Automatyka eHouse umożliwia zautomatyzowanie produkcji rolnej, hodowli, przetwórstwa, magazynowania dzięki czemu gospodarstwa rolne stają się znacznie bardziej rentowne i bezobsługowe.

 • automatyzacja i elektroniczna kontrola dowolnych procesów
 • pomiary i regulacje temperatury, wilgotności, oświetlenia do wzrostu roślin i hodowli bydła
 • minimalizacja zużycia energii elektrycznej i grzewczej
 • wykorzystanie darmowych i odnawialnych źródeł energii oraz ich magazynowanie (kolektory słoneczne, fotowoltaika)
 • monitorowanie i zwiększenie wydajności pracowników
 • zabezpieczenie plantacji i ostrzeganie przed złodziejami, przemarznięciem, suszą, itp.
 • zabezpieczenie hodowli i ostrzeganie przed złodziejami, ucieczką zwierząt i ptactwa

Rozwiązania automatyki, sterowania, alarmów dla rolnictwa, hodowli, przetwórstwa, magazynowania:

 • pomiar regulacja temperatury, wilgotności, oświetlenia, itd.
 • punktowe opomiarowanie szklarni, magazynów i innych obiektów
 • wentylacja, rekuperacja, wietrzenie, cyrkulacja powietrza
 • optymalizacja zużycia energii grzewczej i elektrycznej
 • sterowanie napędami i siłownikami okien, rolet, ekranów zacieniających
 • sterowanie podlewaniem, nawadnianiem, zraszaniem
 • monitorowanie efektywności pracy pracowników szklarni, magazynów, itd.
 • monitorowanie, lokalizacja i nadzorowanie bydła, ptactwa przed kradzieżą i ucieczką
 • automatyka zabezpieczająca przeciw zamarzaniu, zaawansowane systemy zabezpieczeń
 • niekonwencjonalne zabezpieczenie pastwisk, stawów, posesji, pól uprawnych
 • alarmy z zasilaniem akumulatorowym lub fotowoltaicznym z powiadomieniem SMS/GSM
 • monitoring, raportowanie, analiza i tworzenie logów z poziomu komputera PC przez internet, WiFi, przewodowo i bezprzewodowo
 • integracja systemów pomiarowych i automatyki
 • możliwość tworzenia dedykowanego oprogramowania do integracji i optymalizacji procesów produkcji rolnej i magazynowania

Pomiary, regulacja i sterowanie:

 • temperatury – sterowanie ogrzewaniem, cyrkulacją powietrza
 • oświetlenia – doświetlanie, zacienianie
 • wilgotności – nawadniania, podlewanie, zraszanie, osuszanie
 • stężenia gazów i jakości powietrza – wentylacja, wietrzenie, rekuperacja (CO, CO2, Propan, Butan, Siarkowodór, itd)

Minimalizacja kosztów, optymalizacja, efektywność, oszczędność energii:

 • minimalizacja zużycia energii grzewczej
 • minimalizacja zużycia energii elektrycznej
 • wykorzystanie i magazynowanie energii darmowej i odnawialnej (kolektory słoneczne, fotowoltaika)
 • monitorowanie efektywności pracy pracowników szklarni, magazynów, pól
 • optymalizacja parametrów wzrostu roślin, magazynowania, przetwórstwa, hodowli
 • tworzenie indywidualnego oprogramowania do optymalizacji, minimalizacji kosztów i maksymalizacji wydajności

Zabezpieczenie produkcji rolnej, przetwórstwa i magazynowania

alarm z zasilaniem akumulatorowym/fotowoltaicznym i powiadomieniem SMS/GSM

 • monitorowanie temperatury (przekroczenie dopuszczalnych wartości)
 • monitorowanie parametrów krytycznych (pożar, zamarzanie, zalanie, włamanie)
 • zabezpieczenie i monitorowanie drobiu, trzody bydła na pastwiskach (przed kradzieżą i ucieczką)
 • niekonwencjonalne zabezpieczenie upraw, sadów, pól, szklarni, plantacji, pastwisk, wybiegów
 • monitorowanie otwarcia okien, drzwi, bram, włazów, rolet (np. dla szklarni)

Ponieważ każde gospodarstwo jest inne projektujemy indywidualne instalacje z możliwością wykonania montażu przez lokalnych instalatorów.
Dla dużych gospodarstw tworzymy także indywidualne oprogramowanie do integracji sprzętu i oprogramowania.